Konsultantai

Alergologė ir klinikinė imunologė, medicinos mokslų daktarė, Lietuvos Alergologų ir klinikinių imunologų draugijos prezidentė docentė Jūratė Staikūnienė

Gydytoja Jūratė Staikūnienė yra pirmoji Lietuvoje 2015 m. išlaikiusi Europos Alergologijos ir klinikinės imunologijos egzaminą. 1994 m. su pagyrimu baigė medicinos studijas Kauno medicinos akademijoje (dabar Lietuvos Sveikatos Mokslų universitetas, LSMU), toliau studijavo vidaus ligų, alergologijos ir klinikinės imunologijos rezidentūroje, dalį rezidentūros studijų atliko Nancy Henry Poincare Universiteto Centrinės ligoninės Alergologijos-imunologijos-vidaus ligų skyriuje Prancūzijoje. Baigusi studijas iš karto pradėjo dėstyti ir iki šiol dirba docente LSMU, yra viena iš alergologijos ir klinikinės imunologijos dalyko mokymo programų sudarytojų ir įdiegėjų, rezidentų vadovė, skaito paskaitas įvairių specialybių gydytojams ir farmacininkams. 2003 m. apgynė daktaro disertaciją apie sergančiuosius žiedadulkių alergija ir jų gydymą imunoterapija. Iki šiol tęsia mokslinį darbą alerginių kvėpavimo organų ligų, maisto alergijos, alergenų imunoterapijos tema, vadovauja klinikinių tyrimų vykdymui. Nuolat skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse gydytojų specialistų konferencijose, yra įvairių alerginių ligų diagnostikos ir gydymo, alergenų imunoterapijos sutarimų Lietuvos gydytojams bendraautorė. Du kartus buvo išrinkta atstovauti Lietuvai prestižiniuose Austrijos ir JAV universitetų organizuojamuose seminaruose gydytojams Salzburge (Austrija). Nuo 1999 m. dirba praktikinį darbą alergologe ir klinikine imunologe. Stažavosi Švedijos, Danijos, Prancūzijos, Belgijos, Vokietijos, Austrijos universitetinėse ligoninėse, baigė Filadelfijos (JAV) Vaikų ligoninės akredituotus kursus gydytojams "Vaikų alergija ir imunologija". Savo darbe taiko įrodymais pagrįstos medicinos principus ir metodus. 2014 m. išrinkta Lietuvos Alergologų ir klinikinių imunologų draugijos prezidente. Konsultuoja kūdikius, vaikus ir suaugusius.

Vaikų ligų gydytoja - alergologė - pulmonologė, medicinos mokslų daktarė, docentė Valdonė Misevičienė

Gydytoja Valdonė Misevičienė medicininį išsilavinimą įgijo Kauno Medicinos Akademijoje, o vaikų ligų kryptį pasirinko dar studijų metu. Nuolat dirbdama pediatre, žinias atskirai tobulino vaikų alergologijos ir pulmonologijos srityse. Specializuota ilgametė patirtis sukaupta ne tik studijuojant ir dirbant Lietuvos mokslo bei gydymo įstaigose, bet ir įvairių stažuočių metu: Maskvos gydytojų tobulinimosi institute, Ghento universitete Belgijoje, Švedijos, Suomijos, Jungtinių Amerikos valstijų įvairiose ligoninėse ir alerginių bei lėtinių plaučių ligų centruose, 2014 m. stažavosi Plaučių ligų centre Mičigano Universiteto ligoninėje (JAV). Nuo 1997 m. dirba vaikų alergologe ir pulmonologe, eilę metų dėsto Lietuvos Sveikatos Mokslų universitete, Medicinos akademijoje. 2002 m. apgynė daktaro disertaciją apie kūdikių ir mažų vaikų astmos diagnostiką, skaito pranešimus Lietuvos ir tarptautinėse gydytojų specialistų konferencijose, rengia ir yra įvairių kvėpavimo organų ligų diagnostikos ir gydymo sutarimų Lietuvos gydytojams bendraautorė. Nuo 2014 m. vadovauja LSMU klinikų Vaikų kvėpavimo ligų centrui. Savo darbe taiko įrodymais pagrįstos medicinos principus ir metodus. Konsultuoja kūdikius ir vaikus.

 

Alergologė ir klinikinė imunologė, medicinos mokslų daktarė Lidija Marija Japertienė

Gydytoja Lidija Marija Japertienė medicinos studijas baigė su pagyrimu Kauno Medicinos Institute (dabartiniame Lietuvos Sveikatos Mokslų universitete). Nuo 1969 m. dirba gydytoja alergologe ir klinikine imunologe, yra pirmojo Alergologijos konsultacijų kabineto Kauno klinikose įkūrėja ir viena iš klinikinės alergologijos, alergenų imunoterapijos pradininkių Lietuvoje. Medicinos mokslų daktaro laipsnis suteiktas 1980 m. apgynus disertaciją apie sergančiųjų alerginėmis ligomis skydliaukės funkcijos ir krešėjimo sutrikimus. Mokslinio darbo sritis – alerginės kvėpavimo takų ligos, krešėjimo sistemos pokyčiai, alergenų imunoterapija. Ilgametę gydytojos alergologės patirtį perdavė dėstydama Lietuvos Sveikatos Mokslų universitete, būdama rezidentų vadove. Nuolat alergologijos žinias tobulino ne tik dirbdama Lietuvos mokslo bei gydymo įstaigose, bet ir įvairių stažuočių metu Maskvos, Sankt Peterburgo, Lenkijos ligoninėse. Yra alerginių ligų diagnostikos ir gydymo sutarimų Lietuvos gydytojams bendraautorė. Savo darbe taiko naujausius įrodymais pagrįstos medicinos principus ir metodus. Konsultuoja suaugusiuosius sergančius alerginėmis ligomis.

Alergologė ir klinikinė imunologė Jūratė Stanevičiūtė

Jūratė Stanevičiūtė 2006 m. baigė Kauno Medicinos Universitetą, Medicinos fakultetą, įgijo magistro laipsnį ir gydytojo profesinę kvalifikaciją. Studijas tęsė Lietuvos sveikatos mokslų universitete bei įgijo alergologės klinikinės imunologės profesinę kvalifikaciją. Gydytoja diagnozuoja ir gydo alergines bei imunines ligas, vadovaudamasi įrodymais pagrįstos medicinos principais ir metodais. Nuo 2014 m. yra LSMU doktorantė. Domėjimosi sritys: alerginė sloga, nosies polipozė, astma, alergija maistui, imunoterapija. Yra Lietuvos pulmonologų ir alergologų (LPAD) bei Lietuvos alergologų ir klinikinių imunologų (LAKID) draugijų narė, Europos alergologų ir klinikinių imunologų Akademijos (EAACI) narė, dalyvauja profesinių draugijų renginiuose, domisi alergologijos ir klinikinės imunologijos mokslo naujovėmis bei yra mokslinių publikacijų alergijos tema bendraautorė Lietuvoje ir užsienyje. Konsultuoja kūdikius, vaikus ir suaugusius.

 

Vaikų otorinolaringologė (ausų, nosies, gerklės ligų gydytoja) Ingrida Minkevičienė

Gydytoja Ingrida Minkevičienė 1994 metais baigė medicinos studijas Kauno medicinos akademijoje (dabar Lietuvos Sveikatos Mokslų universitetas, LSMU), toliau studijavo ausų, nosies ir gerklų ligų rezidentūroje. Baigusi studijas pradėjo dirbti gydytoja otorinolaringologe LSMU ligoninės Kauno klinikos Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje. Žinias gilino Vokietijoje, Kiolno universitetinėje ligoninėje. Nuolat ANG ligų žinias tobulina ir gilina dalyvaudama konferencijose Europoje bei JAV. Domėjimosi sritys: bendroji ir vaikų otorinolaringologija. Yra Lietuvos otorinolaringologų draugijos ir Kauno krašto bei Klaipėdos krašto otorinolaringologų asociacijų narė, dalyvauja profesinių draugijų renginiuose, skaito pranešimus konferencijose,  domisi mokslo naujovėmis bei yra publikacijų LOR tema bendraautorė Lietuvoje, yra vadovėlio “Pediatrija” bei knygos „Sveiko vaiko enciklopedija” bendraautorė.  Konsultuoja vaikus ir suaugusius, taiko medikamentinius ir chirurginius gydymo būdus, turi 20 metų gydomojo darbo patirtį.

Sveikatos vadybininkė Renata Lizdenytė

Renata Lizdenytė Kauno technologijos universitete baigė žiniasklaidos inžinerijos  studijų programą ir įgijo reklamos technologijų ir marketingo bakalauro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2005 m. dirba administracinį ir vadybinį darbą. Šiuo metu klinikoje dirba pacientų ir reklamos vadybininke, bendradarbiauja su klinikinių tyrimų užsakovais ir tyrėjais, tiesiogiai bendrauja su pacientais, konsultuoja privalomo ir privataus sveikatos draudimo klausimais ir kuria patrauklų klinikos įvaizdį. 

Klientų vadybininkė Agnė Misevičienė

Agnė Misevičienė yra baigusi psichologijos bakalauro (2011m.) bei organizacinės psichologijos magistro studijas (2014m.) Vytauto Didžiojo universitete. 2006m.  darbinę veiklą pradėjo administratorės pareigose, vėliau dirbo įvairiuose socialiniuose projektuose. Šiuo metu CD8 Alergijos klinikoje dirba klientų vadybininkės pozicijoje, tiesiogiai bendrauja su pacientais ir jų artimaisiais, tvarko įvairius dokumentus, siekia užtikrinti sklandų klinikos darbą, prisideda prie reprezentatyvaus klinikos įvaizdžio formavimo.

Bendrosios praktikos slaugytoja Skaidrė Kulkovienė

Bendrosios praktikos slaugytoja Skaidrė Kulkovienė studijas baigė Kauno Medicinos mokykloje (dabartinė Kauno kolegija) 2008 m. Šiaulių universitete įgijo socialinės pedagogikos ir psichologijos bakalauro laipsnį. Nuo 1994 m. dirba bendrosios praktikos slaugytoja, slaugytojos patirties įgijo dirbdama tiek stacionare, tiek poliklinikoje. Alergologijos srityje dirba nuo 2000 m., atlieka alerginius odos mėginius ir kitas diagnostines procedūras, turi patirties taikant alergenų imunoterapiją įvairaus amžiaus pacientams. Praktinius įgūdžius tobulina stažuočių Lietuvos gydymo įstaigose metu.

 

 

 

Bendrosios praktikos slaugytoja Daiva Bieliauskienė

Bendrosios praktikos slaugytoja Daiva Bieliauskienė akušerijos studijas baigė Šiaulių Medicinos mokykloje, po to žinias gilino kosmetologijos srityje. 2018 m. suteikta bendrosios praktikos slaugytojos licencija. Nuo 1988 m. dirba akušere, bendrosios praktikos slaugytojos ir darbo su kūdikiais patirties įgijo dirbdama tiek stacionare, tiek poliklinikoje. Atlieka kraujo ėmimo ir kitas diagnostines procedūras įvairaus amžiaus pacientams, praktinius įgūdžius tobulina stažuočių Lietuvos gydymo įstaigose metu. 2015 m. įgijo skiepų kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą.Turi patirties vykdant klinikinius tyrimus pagal Geros klinikinės praktikos taisykles.